Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 098254 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-22 Stoppdatum 2001-10-22
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: