Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ystebosjön, 098035 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-25 Stoppdatum 2001-10-25
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: