Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FRIBOSJÖN, 664434 140727 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-25 Stoppdatum 2003-09-25
Mängd (ton): 20,20 Kostnad totalt: 9387
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: