Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FRIBOSJÖN, 664434 140727 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-13 Stoppdatum 2004-10-13
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 9280
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: