Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FRIBOSJÖN, 664434 140727 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-25 Stoppdatum 2005-10-25
Mängd (ton): 19,99 Kostnad totalt: 9815
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: