Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FRIBOSJÖN, 664434 140727 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-28 Stoppdatum 2009-09-28
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 10980
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: