Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FRIBOSJÖN, 664434 140727 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-19 Stoppdatum 2010-09-19
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 11394
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: