Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-08-12 Stoppdatum 1996-08-12
Mängd (ton): 307,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: