Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-02 Stoppdatum 1999-08-04
Mängd (ton): 305,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: