Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-19 Stoppdatum 2002-07-19
Mängd (ton): 129,57 Kostnad totalt: 57270
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: