Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-30 Stoppdatum 2003-09-30
Mängd (ton): 130,30 Kostnad totalt: 62158
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: