Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-09 Stoppdatum 2005-08-09
Mängd (ton): 129,65 Kostnad totalt: 65473
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: