Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-07 Stoppdatum 2006-09-07
Mängd (ton): 129,94 Kostnad totalt: 70168
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: