Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-21 Stoppdatum 2007-10-04
Mängd (ton): 130,87 Kostnad totalt: 72240
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: