Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-07 Stoppdatum 2008-08-07
Mängd (ton): 104,30 Kostnad totalt: 62163
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: