Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tångagöl, 098377 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-10 Stoppdatum 2001-11-10
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: