Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bocksjön, 098325 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-11 Stoppdatum 2001-11-11
Mängd (ton): 10,93 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: