Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mossjö, 098375 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-19 Stoppdatum 2004-04-19
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 45,8
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: