Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergagölen, 101252 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-25 Stoppdatum 2001-11-25
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: