Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjön, 101391 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-27 Stoppdatum 2001-11-27
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: