Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Torpasjön, 074162 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-19 Stoppdatum 2004-11-19
Mängd (ton): 9,29 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: