Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSJÖN, 665478 140306 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-27 Stoppdatum 2000-07-27
Mängd (ton): 120,00 Kostnad totalt: 46219
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: