Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSJÖN, 665478 140306 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-01 Stoppdatum 2002-08-01
Mängd (ton): 50,77 Kostnad totalt: 21882
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: