Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSJÖN, 665478 140306 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-19 Stoppdatum 2004-10-19
Mängd (ton): 52,30 Kostnad totalt: 24267
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: