Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMALSJÖN, STORA, 665615 140458 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-25 Stoppdatum 2000-07-25
Mängd (ton): 59,00 Kostnad totalt: 22724
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: