Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMALSJÖN, STORA, 665615 140458 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-01 Stoppdatum 2002-08-02
Mängd (ton): 34,10 Kostnad totalt: 14697
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: