Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Barnasjön, 098059 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-06 Stoppdatum 2001-09-06
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: