Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUNNERSTJÄRNEN, 665676 136772 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-02 Stoppdatum 2007-10-02
Mängd (ton): 23,45 Kostnad totalt: 12944
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: