Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUNNERSTJÄRNEN, 665676 136772 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-07 Stoppdatum 2010-09-07
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 4501
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: