Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRFLYET, 665727 132040 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-30 Stoppdatum 2002-07-30
Mängd (ton): 20,48 Kostnad totalt: 17736
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: