Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRFLYET, 665727 132040 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-04 Stoppdatum 2007-09-04
Mängd (ton): 17,32 Kostnad totalt: 17342
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: