Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRFLYET, 665727 132040 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-28 Stoppdatum 2008-09-28
Mängd (ton): 13,83 Kostnad totalt: 14939
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: