Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRFLYET, 665727 132040 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-11 Stoppdatum 2009-09-11
Mängd (ton): 17,16 Kostnad totalt: 20781
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: