Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HYTTJÄRNEN, 665966 139598 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-04 Stoppdatum 2000-08-04
Mängd (ton): 25,16 Kostnad totalt: 10199
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: