Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HYTTJÄRNEN, 665966 139598 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-29 Stoppdatum 2005-07-29
Mängd (ton): 7,07 Kostnad totalt: 5967
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: