Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HYTTJÄRNEN, 665966 139598 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-21 Stoppdatum 2007-09-21
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 2754
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: