Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLGTJÄRNEN, 665974 136091 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-21 Stoppdatum 2000-09-21
Mängd (ton): 50,68 Kostnad totalt: 21333
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: