Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLGTJÄRNEN, 665974 136091 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-26 Stoppdatum 2006-07-26
Mängd (ton): 41,70 Kostnad totalt: 23811
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: