Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE TÄLLBERGSSJÖN, 666012 141881 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-01 Stoppdatum 2001-08-01
Mängd (ton): 106,09 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: