Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE TÄLLBERGSSJÖN, 666012 141881 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-30 Stoppdatum 2002-07-30
Mängd (ton): 71,03 Kostnad totalt: 30614
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: