Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE TÄLLBERGSSJÖN, 666012 141881 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-31 Stoppdatum 2005-10-31
Mängd (ton): 69,99 Kostnad totalt: 34365
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: