Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE TÄLLBERGSSJÖN, 666012 141881 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-30 Stoppdatum 2009-09-30
Mängd (ton): 49,33 Kostnad totalt: 30091
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: