Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagasjön, 074168 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-03 Stoppdatum 2001-10-03
Mängd (ton): 36,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: