Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, 098303 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-02-10 Stoppdatum 2002-02-10
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,9
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: