Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ystebosjön, 098035 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-11-15 Stoppdatum 1984-11-15
Mängd (ton): 150,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: