Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLÅSJÖN, 666585 139869 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-14 Stoppdatum 2003-08-19
Mängd (ton): 260,10 Kostnad totalt: 124053
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: