Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLÅSJÖN, 666585 139869 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-11 Stoppdatum 2008-09-16
Mängd (ton): 182,10 Kostnad totalt: 108532
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: