Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLÅSJÖN, 666585 139869 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-03 Stoppdatum 2010-09-03
Mängd (ton): 78,08 Kostnad totalt: 50205
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: