Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 666794 135624 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-25 Stoppdatum 2005-07-25
Mängd (ton): 19,68 Kostnad totalt: 11296
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: