Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 666794 135624 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-03 Stoppdatum 2007-08-03
Mängd (ton): 30,38 Kostnad totalt: 18714
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: